Emilie Nyman – skådespelare

Jag är skådespelare och bosatt i Stockholm. Jag driver även en egen skådespelarstudio med kurser i meisnerteknik – Studio Meisner.

SKÅDESPELARE

Jag är utbildad skådespelare i New York och är verksam inom både teater och film.

Se showreel här

STUDIO MEISNER

Jag driver en skådespelarstudio i Stockholm i skådespeleri enligt Meisnertekniken.

För att läsa mer om kurserna, klicka här.